Doba potrebná na vytvorenie webovej stránky sa líši podľa zložitosti projektu. Jednoduché stránky môžu byť hotové za niekoľko týždňov, zatiaľ čo komplexnejšie projekty môžu trvať niekoľko mesiacov.